Evaluating the Physical and Physiological Properties of 11-13 Years Old Students in the Primary School Teams by Comparing to the Students Who Takes the Physical Education Lessons

Evaluating the Physical and Physiological Properties of 11-13 Years Old Students in the Primary School Teams by Comparing to the Students Who Takes the Physical Education Lessons

Loading document ...
Page
of
Loading page ...

Author(s)

Author(s): Oguzhan YOLCU, Recep KÜRKÇÜ

Download Full PDF Read Complete Article

DOI: 10.18483/ijSci.727 309 812 34-37 Volume 4 - Jun 2015

Abstract

20 students, avarage age is 11,55 ± 1,43 years, doing regular exercise in the Yunus Emre Pirmary School football team and 15 students, avarage age is 11,93 ± 0,59 years, who don’t do regular exercise but take compulsory physical educatıon lessons in the same school, totally 35 male students have taken part as volunteers in the study in order to identify the the physical and physiological effects of the exercises applied to 11-13 years old students in the primary school team. Group’s age, height, weight, the number of rest heart beat, (RHB) systolic blood pressure,(SBP), diastolic blood pressure (DBP) measures, vital capasity (VC), forced vital capacity (FVC), forced expirasyon volume (FEV1) and maximum voluntary ventilation (MVV), 20 meters run, right (RHG) and left hand grip strength (LHG) have been measured. The data has been searched on the PC using the SPSS 22.0 statistics program by the t-test method for the groups avarage variation independent, with p<0,05, p<0,01 percent level. It has been found out that there are no meaningful differences between the groups with the age, height, weight, (SBP), (RHG) and(LHG) strength amounts. It has been found out that there are meaningful differences between the amounts of (p>0,05). The number (RHB), (DBP), (MVV), 20 meters run values (p<0,05), VC, FVC, FEV1 (p<0,01) significant differences were determined. As a result ; it has been found that VC, FVC, FEV1 amounts are higher than the respiration amount while the rest heart beat, diastolik blood pressure and 20 meters run amount of students in school team are lower than the students who don’t do exercise.

Keywords

Primary Scool Students, School Team, Circulation, Respiration

References

 1. Açıkada, C., Ergen, E. ( 1990) Bilim ve Spor. Ankara: Büro–Tek Ofset Matbaacılık, s.211–23.
 2. Ergun, N., Baltacı G. (1997) Spor yaralanmalarında fizik tedavi ve rehabilitasyon prensipleri. Ankara: Ofset fotomat, s.97–111.
 3. Tamer, K. (1995) Çeşitli koşu programlarının aerobik, anaerobik güç ve akciğer fonksiyonlarına etkileriyle ilişki düzeylerinin belirlenmesi. Performans Dergisi, Cilt I Sayı 3, s.39.
 4. Gökdemir, K., Koç, H. (2000). Hentbolcularda Genel Dayanıklılık Antrenman Programlarının Bazı Dolaşım, Solunum ve Vücut Yağ Yüzdesine Etkisi. M.Ü III. Uluslar arası Spor
 5. Bilimleri Kong. Bildirisi, İstanbul. 87-92.
 6. Çiloğlu E, Peker Đ. (1999) Effect of small weightless and low intencity exercise on biochemical parameters and blood pressure. XI. Balkan Spor Hekimliği, s.30, Antalya,
 7. Kürkçü R, Hazar F, Atlı M, Kartal R. (2009) Sezon öncesi hazırlık dönemi antrenmanların güreşçilerin solunum fonksiyonları kan basıncı ve vücut kompozisyonuna etkisi. Spor Bilimleri Derg;1;9-14.
 8. Günay M, Cicioğlu İ, Kara E; (2006) Egzersizde Metabolik Ve Isı Adaptasyonu, Gazi Kitap Evi Ankara
 9. Gözü R, Liman, E. Kan. (1988) Thoraks Ölçümleri ve Solunum Fonksiyonlarının Antrenmanlarla Değişimi, Spor Hekimliği Dergisi. 23, s.1–8
 10. Atabeki H., Ç. (2015), Farklı Spor Branşlarında Antrenman Yapan 15-17 Yaş Grubu Öğrencilerin Bazı Solunum Fonksiyonlarının ve Biyomotorik Özelliklerinin İncelenmesi İ. Üni. BESBD, 2(1),1-16
 11. Atan T. Akyol P, Çebi M. (2013) Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different individual sports branches Dicle Medical Journal ; 40 (2): 192-198 http://dx.doi.org/10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0253
 12. Taşkın E.,Dönmez N.,(2009) 10-16 Yaş Grubu çocuklara uygulanan egzersiz programının solunum parametreleri üzerine etkisi S.Ü. BESBD 11 (2) 13-16
 13. Erdil., G. Durusoy., F. İşleğen., Ç. Yolaz., G. (1984) Elit Masa Tenisçilerinin Fizyolojik Kapasite Ölçümleri. Spor Hekimliğii Dergisi. 19, Ankara. s.15
 14. Moğulkoç,R., Baltacı, A., Keleştimur, K. Koç, H, Özdemirli, S. (1997) 16 Yaş Grubu Sporcu Genç Kızlarda Max VO2 ve Bazı Solunum Parametreleri Üzerine Bir Araştırma, G.Ü. BESBD Cilt2, Sayı 1, s.11
 15. Akdur H, Taşkıran H, Çıtakoğlu, Yiğit Z, Özerkan K (2001) Farklı Branşlardaki Bayan Sporcuların Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Gazi BESBD, VI 2: 3–11
 16. Ergen E (1983) Egzersiz Yapan Çocuklarda Akciğer Volüm Değişiklikleri. Spor Hekimliği Dergisi, 18, 3, 131–141.
 17. Dursun GÜLER (2009) Yaz Futbol Kurslarına Katılan 10–13 Yaş Grubu Erkek Çocukların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran, 17-27
 18. Şahin M., Saraç H., Çoban O., Coşkuner Z., 2012 Taekwondo Antrenmanlarının Çocukların Motor Gelişim Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Journal of Sports and Performance Researches Vol : 3 No :1
 19. Gönülateş S, Öcal K, Gelen E, Göral K, Eren E. (2006) 12 – 13 Yaş Erkek futbolcularla aynı yaş grubu sedanter erkek çocukların bazı fiziksel uygunluk parametrelerinin karşılaştırılması, M. Ü. BESYO 21-24
 20. Müniroğlu, S., Şen, P., Tanılkan, K.(2000). Ankara’daki 12–14 Yaş Grubu Kız-Erkek Uzun ve Kısa Mesafe Yüzücülerinin Dikey Sıçrama Derecelerinin İncelenmesi, M. Ü Spor Araştırmaları Dergisi, C:4, S:1, İstanbul.
 21. İri, R., Sevinç, H., Süel, E. (2009). “12 – 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi.” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com.

Cite this Article:

International Journal of Sciences is Open Access Journal.
This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License.
Author(s) retain the copyrights of this article, though, publication rights are with Alkhaer Publications.

Search Articles

Issue June 2023

Volume 12, June 2023


Table of ContentsWorld-wide Delivery is FREE

Share this Issue with Friends:


Submit your Paper